Skanna QR-Kod

Starta BankID-appen och tryck på QR-ikonen. Läs sedan av den här QR-koden och tryck på verifiera.